Wyniki Grupy Generali za III kwartał 2022
Grupa Generali
Wyniki Grupy Generali za III kwartał 2022
Wyniki Generali utrzymują stałą dynamikę wzrostu. Grupa ma niezwykle solidną pozycję kapitałową.
Czytaj więcej
Wyniki Grupy Generali na koniec czerwca 2022
Grupa Generali
Wyniki Grupy Generali na koniec czerwca 2022
Generali odnotowuje dalszy wzrost wyniku operacyjnego. Wynik netto jest stabilny, wyłączając odpisy na inwestycje rosyjskie. Pozycja kapitałowa pozostała bardzo dobra. Przypis składki brutto wzrósł do 41,9 mld euro (+2,4%), dzięki silnemu wzrostowi w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (+8,5%), głównie w ubezpieczeniach niekomunikacyjnych. ...
Czytaj więcej
 Generali powołuje Manlio Lostuzziego na stanowisko Dyrektora Regionalnego Europy Środkowo-Wschodniej
Grupa Generali
Generali powołuje Manlio Lostuzziego na stanowisko Dyrektora Regionalnego Europy Środkowo-Wschodniej
Praga - Generali powołało Manlio Lostuzziego na stanowisko Dyrektora Regionalnego Europy Środkowo-Wschodniej, ze skutkiem od 1 września 2022 r.
Czytaj więcej
Grupa Generali
„To jest jutro” - artyści o zaangażowaniu Grupy Generali w zrównoważony rozwój
Generali prezentuje projekt "To jest jutro", który jest wyrazem uznania i odświeżenia tradycyjnej współpracy firmy ze znanymi artystami i ilustratorami w celu przedstawiania społeczeństwa, interpretowania rzeczywistości i zmian - w kontekście zrównoważonego rozwoju - poprzez sztukę plakatu.
Czytaj więcej
Grupa Generali
Wyższy rating Grupy Generali według Moodys
Agencja Moody's ogłosiła, że podwyższyła rating siły finansowej Grupy Generali (IFS) do A3 z Baa1. Jednocześnie Agencja podniosła o jeden stopień ratingi długu. Perspektywy ratingów są stabilne.
Czytaj więcej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2022 zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2021 i powołuje nową Radę Dyrektorów
Grupa Generali
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2022 zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2021 i powołuje nową Radę Dyrektorów
Triest - Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("WZA") Assicurazioni Generali S.p.A. odbyło się dzisiaj pod przewodnictwem Gabriele Galateri di Genola.
Czytaj więcej
Generali otwiera dla publiczności Procuratie Vecchie w Wenecji jako Dom The Human Safety Net
Grupa Generali
Generali otwiera dla publiczności Procuratie Vecchie w Wenecji jako Dom The Human Safety Net
Zabytkowy wenecki budynek Procuratie Vecchie na Placu Świętego Marka został dziś otwarty dla zwiedzających po pięcioletnich, szeroko zakrojonych pracach renowacyjnych prowadzonych przez Davida Chipperfielda, architekta z Mediolanu.
Czytaj więcej
Grupa Generali
Oświadczenie Grupy Generali
Mediolan - Zarząd Assicurazioni Generali, na posiedzeniu pod przewodnictwem Gabriele Galateri di Genola, podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z panem Luciano Cirinà ze skutkiem natychmiastowym. Pan Cirinà był od 23 marca 2022 roku zawieszony w pełnieniu obowiazków Dyrektora Regionalnego Generali na Austrię i Europę Środkowo-Wschodnią. ...
Czytaj więcej
Grupa Generali
Oświadczenie Grupy Generali
Mediolan - Assicurazioni Generali informuje, że Pan Luciano Cirinà, Dyrektor Regionalnyo Austria & CEE (ACEE), został zawieszony w pełnieniu swojej funkcji ze skutkiem natychmiastowym, do odwołania. Generali oświadcza, że w okresie zawieszenia, zgodnie z informacją przekazaną Panu Luciano Cirinà, wszystkie ustawowe i umowne zobowiązania związane z jego stosunkiem pracy pozostają...
Czytaj więcej
Grupa Generali osiągnęła rekordowe wyniki w 2021 roku
Grupa Generali
Grupa Generali osiągnęła rekordowe wyniki w 2021 roku
Silny wzrost przypisu składki, wyniku operacyjnego i netto oraz wyjątkowo solidna pozycja kapitałowa. Zakończona sukcesem realizacja planu strategicznego "Generali 2021".
Czytaj więcej
Grupa Generali
Oświadczenie Grupy Generali
Mediolan - Od początku wojny w Ukrainie, Generali uważnie monitoruje sytuację i jej wpływ na operacje i rynki finansowe. W efekcie tego Generali potwierdza, że: zamknie swoje przedstawicielstwo w Moskwie; podjęło decyzję o rezygnacji z miejsc w zarządzie rosyjskiego ubezpieczyciela Ingosstrakh, w którym posiada mniejszościowy pakiet inwestycyjny w wysokości 38,5%. ...
Czytaj więcej
Grupa Generali
Generali stanie się większościowym udziałowcem w swoich indyjskich spółkach joint venture
Generali podpisało umowy, na mocy których stanie się większościowym udziałowcem w swoich indyjskich spółkach joint venture, które działają w segmencie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Obie transakcje podlegają zatwierdzeniu przez odpowiednie organy regulacyjne.
Czytaj więcej
Grupa Generali
Generali wyróżnione za zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju
Mediolan - Generali zostało nagrodzone za wysiłki na rzecz realizacji celów Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nagroda, Grand Prize for Sustainable Growth, została przyznana przez Assosef (European Association for Sustainability and Financial Services) podczas corocznego wydarzenia, w którym doceniono wkład banków, ubezpieczycieli i...
Czytaj więcej
Generali Real Estate nabywa kluczowe aktywa logistyczne w Krakowie
Grupa Generali
Generali Real Estate nabywa kluczowe aktywa logistyczne w Krakowie
Mediolan - Generali Real Estate sfinalizowało transakcję nabycia 7R Park Kraków IX, podstawowego aktywa logistycznego w Polsce, zlokalizowanego w Kokotowie, niedaleko Krakowa, w imieniu paneuropejskiego funduszu "Generali Real Estate Logistics Fund" (GRELF) zarządzanego przez Generali Real Estate S.p.A SGR. ...
Czytaj więcej
Grupa Generali
Generali uruchamia program Lifetime Partner 24: intensyfikacja wzrostu
Grupa Generali podczas Dnia Inwestora ogłosiła nową strategię na lata 2022-2024. Główne założenia: Ambitne cele na 2024 r. oparte na zrównoważonym wzroście Znaczący  wzrost zysków: 6% - 8% EPS CAGR (2021-24); Zwiększone skumulowane przepływy pieniężne netto: > 8,5 mld euro (2022-24); Wyższa dywidenda: skumulowana dywidenda w wysokości 5,2-5,6 mld euro (2022-24) wobec 4,5 mld euro (2019-21). ...
Czytaj więcej
Grupa Generali
Generali i Crédit Agricole Assurances ogłaszają, że rozpoczęły wyłączne negocjacje w sprawie przejęcia La Médicale
Generali i Crédit Agricole Assurances ogłosiły dziś, że rozpoczęły wyłączne negocjacje w sprawie przejęcia La Médicale, spółki zależnej Crédit Agricole Assurances, która zajmuje się ubezpieczeniami dla pracowników służby zdrowia. Transakcja przewiduje również sprzedaż na rzecz Generali France portfela ubezpieczeń na wypadek śmierci spółki Predica(1), wprowadzonej na rynek i zarządzanej przez La Médicale.
Czytaj więcej

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.