Generali Real Estate nabywa kluczowe aktywa logistyczne w Krakowie
Grupa Generali
Generali Real Estate nabywa kluczowe aktywa logistyczne w Krakowie
Mediolan - Generali Real Estate sfinalizowało transakcję nabycia 7R Park Kraków IX, podstawowego aktywa logistycznego w Polsce, zlokalizowanego w Kokotowie, niedaleko Krakowa, w imieniu paneuropejskiego funduszu "Generali Real Estate Logistics Fund" (GRELF) zarządzanego przez Generali Real Estate S.p.A SGR. ...
Czytaj więcej
Grupa Generali
Generali uruchamia program Lifetime Partner 24: intensyfikacja wzrostu
Grupa Generali podczas Dnia Inwestora ogłosiła nową strategię na lata 2022-2024. Główne założenia: Ambitne cele na 2024 r. oparte na zrównoważonym wzroście Znaczący  wzrost zysków: 6% - 8% EPS CAGR (2021-24); Zwiększone skumulowane przepływy pieniężne netto: > 8,5 mld euro (2022-24); Wyższa dywidenda: skumulowana dywidenda w wysokości 5,2-5,6 mld euro (2022-24) wobec 4,5 mld euro (2019-21). ...
Czytaj więcej
Grupa Generali
Generali i Crédit Agricole Assurances ogłaszają, że rozpoczęły wyłączne negocjacje w sprawie przejęcia La Médicale
Generali i Crédit Agricole Assurances ogłosiły dziś, że rozpoczęły wyłączne negocjacje w sprawie przejęcia La Médicale, spółki zależnej Crédit Agricole Assurances, która zajmuje się ubezpieczeniami dla pracowników służby zdrowia. Transakcja przewiduje również sprzedaż na rzecz Generali France portfela ubezpieczeń na wypadek śmierci spółki Predica(1), wprowadzonej na rynek i zarządzanej przez La Médicale.
Czytaj więcej
Grupa Generali
Generali potwierdzone w Dow Jones Sustainability World Index and Dow Jones Sustainability Europe Index
Mediolan - Generali zostało potwierdzone w Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) oraz w Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe), umacniając swoją pozycję lidera pod względem wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju i plasując się w pierwszej piątce firm sektora ubezpieczeniowego na świecie. ...
Czytaj więcej
Generali ogłasza, że zakończy renowację budynku Procuratie Vecchie w Wenecji do końca roku
Grupa Generali
Generali ogłasza, że zakończy renowację budynku Procuratie Vecchie w Wenecji do końca roku
Wenecja - Generali ogłasza, że wenecki Procuratie Vecchie na Placu Świętego Marka zostanie otwarty dla publiczności wiosną 2022 roku, po raz pierwszy w swojej 500-letniej historii, po pięcioletniej renowacji budynku przeprowadzonej przez David Chipperfield Architects z Mediolanu.
Czytaj więcej
Grupa Generali
Informacja finansowa Grupy Generali na 30.09.2021
Generali potwierdza, że jest na dobrej drodze do pomyślnego zakończenia realizacji planu strategicznego „Generali 2021”. Doskonała rentowność z silnym wzrostem przypisu składki,  wyników operacyjnych oraz zysku netto. ...
Czytaj więcej
Grupa Generali
Generali wyróżnione przez Institutional Investor
Mediolan - Generali zostało wyróżnione wśród „Najbardziej Zasłużonych Firm” w sektorze ubezpieczeniowym w corocznym rankingu All-Europe Executive Team przez Institutional Investor - specjalistyczny magazyn i niezależną firmę badawczą specjalizującą się w dziedzinie finansów międzynarodowych. 
Czytaj więcej
Generali Real Estate nabywa kluczowy park logistyczny w Polsce w rejonie Gdańska
Grupa Generali
Generali Real Estate nabywa kluczowy park logistyczny w Polsce w rejonie Gdańska
Mediolan – Generali Real Estate sfinalizowało przejęcie 7R Park Gdańsk II, głównego parku logistycznego w Polsce, zlokalizowanego w Kowalach w  okolicach Gdańska, w imieniu paneuropejskiego funduszu “Generali Real Estate Logistics Fund” (GRELF) zarządzanego przez Generali Real Estate S.p.A SGR. ...
Czytaj więcej
Skonsolidowane wyniki Grupy Generali na dzień 30 czerwca 2021
Grupa Generali
Skonsolidowane wyniki Grupy Generali na dzień 30 czerwca 2021
Generali potwierdza doskonałą rentowność Grupy, przy silnym wzroście składki, wyniku operacyjnego i netto. Niezwykle solidna pozycja kapitałowa
Czytaj więcej
Grupa Generali
Generali i Grupa Vitality przedłużają współpracę do 2028
Sukces programu sprawił, że Generali i Vitality Group, międzynarodowa spółka Discovery Group Ltd, uzgodniły wcześniejsze przedłużenie europejskiego partnerstwa. Program Generali Vitality został z powodzeniem wdrożony w Niemczech, Francji, Austrii i Hiszpanii. W ciągu najbliższych 18 miesięcy dołączą do nich Włochy, Czechy i Polska.
Czytaj więcej
Grupa Generali
Generali ogłasza cele Net-Zero Insurance Alliance na szczycie klimatycznym G20 w Wenecji
Generali jest członkiem-założycielem Net-Zero Insurance Alliance, które zobowiązuje się do przekształcenia portfeli ubezpieczeniowych w firmy o zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. Zaangażowanie Generali opiera się na strategii ochrony klimatu, która obejmuje 8,5 - 9,5 mld euro nowych ekologicznych i zrównoważonych inwestycji w latach 2021-2025 oraz stopniową dekarbonizację portfela inwestycji bezpośrednich, tak aby do 2050 r. stał się on neutralny dla klimatu.
Czytaj więcej
Generali aktualizuje swoją strategię ochrony klimatu
Grupa Generali
Generali aktualizuje swoją strategię ochrony klimatu
Generali aktualizuje swoją strategię ochrony klimatu Strategia, która aktualizuje i rozszerza istniejący plan Grupy, zatwierdzony w lutym 2018 r., jest zobowiązaniem do podjęcia istotnych działań związanych z działalnością inwestycyjną i ubezpieczeniową, podstawowymi obszarami działalności Grupy, angażując się w zapewnienie niskiego wpływu na klimat w przyszłości.
Czytaj więcej
Generali Real Estate kupuje prestiżowy biurowiec w centrum Warszawy
Grupa Generali
Generali Real Estate kupuje prestiżowy biurowiec w centrum Warszawy
Generali Real Estate sfinalizowało przejęcie prestiżowego budynku biurowego Le Palais w Warszawie, w imieniu paneuropejskiego funduszu Generali Europe Income Holding (GEIH) zarządzanego przez Generali Real Estate S.p.A SGR. Sprzedającym aktywa, w imieniu swoich klientów instytucjonalnych, jest PATRIZIA AG.
Czytaj więcej
Grupa Generali
Grupa Generali - Informacje finansowe na 31 marca 2021 roku
Doskonała rentowność biznesu, z silnym wzrostem wyniku operacyjnego i wyniku netto. Bardzo stabilna pozycja kapitałowa. Wynik operacyjny wyniósł 1,6 mld euro (+11%), dzięki pozytywnemu rozwojowi segmentów majątkowych, zarządzania aktywami oraz pozostałej działalności. ...
Czytaj więcej
Grupa Generali
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Generali zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz wypłatę dywidendy
...
Czytaj więcej
Generali osiąga rekordowy wynik operacyjny i potwierdza bardzo mocną pozycję kapitałową
Grupa Generali
Generali osiąga rekordowy wynik operacyjny i potwierdza bardzo mocną pozycję kapitałową
Czytaj więcej

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.