09 lutego 2023

Jadąc na narty, warto się ubezpieczyć

Zimowa aura za oknem i okres ferii sprzyjają wyjazdom na narty. Przygotowując się do wyjazdu warto również zadbać o dobre ubezpieczenie, by w razie nagłego wypadku nie martwić się o koszty leczenia, akcji ratowniczej, czy transportu ze stoku. Warto wybrać zakres ochrony odpowiedni do planowanej podróży oraz wystarczająco wysokie sumy ubezpieczenia.

„Generali, z myślą o podróży” czy „Ubezpieczenie podróży” w Proama pozwalają dopasować ubezpieczenie do charakteru wyjazdu lub celu podróży i elastycznie dobrać sumy ubezpieczenia oraz zakres ochrony.

W przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej, ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia. Dodatkowo umowy z okresem ubezpieczenia nieprzekraczającym 30 dni w zakresie podstawowym zawierają kontynuację leczenia nieszczęśliwych wypadków po powrocie z podróży zagranicznej do Polski, które obejmują organizację i pokrycie kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji

Jednak jadąc na narty lub snowboard warto zadbać, by rozszerzyć umowę o „amatorskie uprawianie narciarstwa lub snowboardingu”, by mieć zapewnioną ochronę w przypadku zdarzeń podczas zjeżdżania ze stoku. Dodatkowo osoby uprawiające te sporty w sposób ekstremalny, jeżdżąc na przykład poza oznakowanymi trasami, powinny rozszerzyć zakres o „sporty wysokiego ryzyka”.

Narciarski assistance

Zarówno ubezpieczenie podróżne w Generali, jak i  w Proama, oprócz kosztów leczenia nagłych zachorowań oraz ubezpieczenia nieszczęśliwych wypadków, zawierają usługi assistance. Transport z miejsca nieszczęśliwego wypadku na stoku narciarskim do najbliższego szpitala albo placówki medycznej, a także transport na terytorium RP jeśli wymaga tego stan zdrowia, czy poszukiwania i ratownictwo przeprowadzane przez wyspecjalizowane służby ratownicze, gdy nie jest znana lokalizacja poszkodowanego, mogą być bardzo kosztowne. Przykładowo koszt transportu ze stoku helikopterem za granicą może wynieść nawet 10 000 EUR

Dodatkowo można dokupić m.in. Assistance Exclusive, który - dla umów rozszerzonych o amatorskie uprawianie narciarstwa lub snowboardingu - daje dodatkowe świadczenia. Można otrzymać zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski, jeżeli w czasie trwania podróży zagranicznej ubezpieczony na skutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub zaostrzenia choroby przewlekłej zostanie uznany przez lekarza za osobę niezdolną do jeżdżenia na nartach lub snowboardzie. Możemy otrzymać proporcjonalną część opłat za niewykorzystany karnet narciarski od dnia zdarzenia do ostatniego dnia jego ważności, do limitu ustalonego przez ubezpieczyciela, w Generali do 800 zł. W tej sytuacji możemy również liczyć na zwrot proporcjonalnej części opłat za niewykorzystany okres wypożyczenia sprzętu narciarskiego.

Pakiet ten daje nam również świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych. Co to oznacza? Jeżeli w czasie trwania podróży zagranicznej nie będziemy mogli korzystać z wcześniej wykupionych usług narciarskich przez ponad 24 kolejne godziny z powodu całkowitego zamknięcia systemu wyciągowego, spowodowanego przez niedostateczną ilość śniegu, możemy otrzymać 100 PLN za każdy dzień zamknięcia tras narciarskich, w razie niedostępności odpowiednich lub alternatywnych możliwości narciarskich lub refundację do 700 PLN kosztów podróży i opłat za korzystanie z wyciągów narciarskich, jakie będziemy musieli ponieść, aby dostać się do podobnego ośrodka narciarskiego lub wrócić z niego.

Ponadto, jeżeli zejdzie lawina i dostęp do naszego ośrodka narciarskiego będzie zablokowany albo transport publiczny zostanie odwołany lub skrócony, uzasadnione koszty zakwaterowania i transportu mogą również zostać pokryte.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków i OC

Ubezpieczenie turystyczne zawiera również polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków, która zabezpiecza ubezpieczonego i bliskich przed finansowymi skutkami nieszczęśliwych wypadków takich jak trwały uszczerbek na zdrowiu czy śmierć.

Co jeżeli jednak jadąc zbyt szybko lub nieostrożnie i potrącimy innego narciarza, powodując np. złamanie jego nogi? Wówczas ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym pokryje zarówno szkody rzeczowe, jak i osobowe wyrządzone tej osobie.

Mamy możliwość również ubezpieczenia sprzętu sportowego, jak narty czy deski do snowboardingu wraz z podstawowym osprzętem i ekwipunkiem

Narty w Polsce

Ubezpieczenie podróżne zarówno w Generali, jak i  w Proama może być również wybrane w wariancie krajowym. Co ważne oprócz terytorium Polski, ubepieczony będzie miał ochronę dodatkowo na 50 km terytorium państw sąsiadujących. Jest to szczególnie ważne w przypadku poruszania się pasmem granicznym, w sytuacji, gdy zjedziemy z trasy i przekroczymy granicę albo świadomie wybierzemy trasy biegnące np. częściowo poza granicami Polski.

Zakres podstawowy takiego ubezpieczenia na wyjazdy w Polsce to następstwa nieszczęśliwych wypadków, umożliwiające wypłatę świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci również w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku amatorskiego uprawiania narciarstwa lub snowboardingu, czy też uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Dodatkowo umowa może być rozszerzona o ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i usług assistance na terenie RP, jak transport z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala lub lekarza, transport ubezpieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania, organizacja wizyty lekarskiej, opieka i transport dzieci do miejsca zamieszkania

W tym przypadku również możemy wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie sprzętu sportowego, w tym narciarskiego i snowboardowego.

U agenta, zdalnie, przez telefon lub stronę

Polisy podróżne można zawrzeć w formie zdalnej, czyli agent przez email lub telefon ustala z nami potrzeby i zakres ochrony, wprowadza dane i tak skonstruowaną ofertę wysyła na nasz adres email. Zapoznajemy się z tą ofertą i jeżeli jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, zatwierdzamy ją poprzez kliknięcie i opłacamy. Możemy też wykupić ją bezpośrednio przez stronę internetową lub infolinię, nawet w momencie, gdy już jesteśmy na lotnisku, przy czym ochrona zawsze rozpocznie się od dnia następnego po zawarciu polisy i zapłaceniu składki.

W Generali i  w Proama polisa turystyczna zawiera bezpłatne ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu, w skład którego wchodzą ruchomości domowe będące własnością Ubezpieczonego lub jego osób bliskich i znajdujące się w miejscu zamieszkania ubezpieczonego na terytorium RP.

 


KONTAKT DLA MEDIÓW

Justyna Szafraniec

Justyna Szafraniec

Rzecznik prasowy

Grupa Generali

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.