Wyniki Grupy Generali na koniec czerwca 2022
02 sierpnia 2022

Wyniki Grupy Generali na koniec czerwca 2022

Generali odnotowuje dalszy wzrost wyniku operacyjnego. Wynik netto jest stabilny, wyłączając odpisy na inwestycje rosyjskie.  Pozycja kapitałowa pozostała bardzo dobra.

  • Przypis składki brutto wzrósł do 41,9 mld euro (+2,4%), dzięki silnemu wzrostowi w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (+8,5%), głównie w ubezpieczeniach niekomunikacyjnych. Składka z ubezpieczeń na życie była stabilna (-0,5%). Wpływy netto z tytułu ubezpieczeń na życie były stabilne i wyniosły 6,2 mld EUR, dzięki wzrostowi w ubezpieczeniach ochronnych i unit-linked, równoważąc spadek w produktach oszczędnościowych, zgodnie z repozycjonowaniem portfela ubezpieczeń na życie.
  • Wynik operacyjny ponownie wzrósł do wysokości 3,1 mld euro (+4,8%), dzięki pozytywnym wynikom segmentów ubezpieczeń na życie i majątkowych (P&C) oraz innych linii biznesowych. Wskaźnik mieszany wyniósł 92,5% (+2,8 p.p.). Marża na nowym biznesie osiągnęła doskonały poziom 5,23% (+0,59 p.p.)
  • Wynik netto wyniósł 1.402 mln EUR (1.540 mln EUR  - 1H2021). Wyłączając odpisy na inwestycje rosyjskie, wynik netto wyniósłby 1.541 mln EUR
  • Niezwykle solidna pozycja kapitałowa ze współczynnikiem wypłacalności na poziomie 233% (227% FY2021), po uwzględnieniu skupu akcji własnych o wartości 500 mln euro.

CEO Grupy Generali, Philippe Donnet powiedział: "Solidne wyniki Grupy Generali pokazują, że nasza koncentracja na realizacji planu strategicznego "Lifetime Partner 24: Driving Growth" jest właściwą drogą, aby zapewnić zrównoważony wzrost i zwiększyć rentowność operacyjną. Udało nam się osiągnąć te wyniki w warunkach coraz bardziej niepewnej sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego priorytetu dla naszych klientów i ich potrzeb. W nadchodzących miesiącach będziemy nadal w pełni angażować się w realizację naszego planu trzyletniego, umacniając wiodącą pozycję naszej Grupy jako globalnego ubezpieczyciela i firmy zarządzającej aktywami."

Więcej informacji znajduje się na stronie: 

Generali Group - 2022-Half-Year-Results

https://www.generali.com/info/discovering-generali/all/2022/2022-Half-Year-Results

 


ZAŁĄCZNIKI

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

PR Generali Group HY2022 Results DEF
434.8 kB

KONTAKT DLA MEDIÓW

Justyna Szafraniec

Justyna Szafraniec

Rzecznik prasowy

Grupa Generali

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.