27 stycznia 2022

Generali stanie się większościowym udziałowcem w swoich indyjskich spółkach joint venture

Mediolan - Generali podpisało umowy, na mocy których stanie się większościowym udziałowcem w swoich indyjskich spółkach joint venture, które działają w segmencie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Obie transakcje podlegają zatwierdzeniu przez odpowiednie organy regulacyjne.

W segmencie majątkowym (P&C) Generali zgodziło się nabyć od Future Enterprises Limited 25% udziałów Future Generali India Insurance (FGII) za kwotę ok. 145 mln euro. Po zamknięciu transakcji Generali będzie posiadało około 74% udziałów w FGII. FGII jest jednym z najszybciej rozwijających się towarzystw ubezpieczeń ogólnych na rynku, posiadającym zdywersyfikowane portfolio produktów i dystrybutorów; na koniec marca 2021 r. (koniec roku fiskalnego dla indyjskich towarzystw ubezpieczeniowych) zanotowało przypis składki około 450 mln euro.

W zakresie biznesu życiowego podpisano umowę nabycia całości udziałów (ok. 16%) posiadanych przez Industrial Investment Trust Limited (IITL) w Future Generali India Life (FGIL) za kwotę ok. 26 mln euro. FGIL na koniec marca 2021 r. osiągnął składkę przypisaną brutto w wysokości ok. 150 mln euro. Ponadto Generali obejmie preferencyjny przydział udziałów w FGIL (ok. 21 mln euro). W rezultacie, po zamknięciu transakcji i zakończeniu preferencyjnego przydziału, Generali będzie posiadało około 68% udziałów w FGIL, które mogą wzrosnąć do 71% do końca 2022 r., po dokonaniu dalszego preferencyjnego przydziału udziałów.

Transakcje te są w pełni zgodne z założeniami strategii "Lifetime Partner 24: Driving Growth", wzmacniając pozycję Generali na szybko rozwijających się rynkach i potwierdzają zaangażowanie Grupy w zapewnienie rentownego wzrostu przy jednoczesnym tworzeniu wartości dla klientów, zgodnie z ambicjami Generali bycia partmerem na całe życie. Generali jest pierwszym graczem wśród międzynarodowych ubezpieczycieli, który po wejściu w życie nowego limitu udziału kapitału zagranicznego w indyjskich spółkach ubezpieczeniowych Joint Venture, zdecydował się na objęcie większościowego udziału w obu spółkach. Po zamknięciu wszystkich elementów transakcji, łączny szacowany wpływ na Współczynnik Wypłacalności Grupy wyniesie około -4 p.p. w 2022 roku.

Jaime Anchústegui Melgarejo, dyrektor generalny ds. międzynarodowych Grupy Generali stwierdził: "Zwiększenie udziałów Generali w naszych indyjskich firmach ubezpieczeniowych życiowej i majątkowej stanowi kolejny krok w naszej podróży w kierunku rozwoju na tym rynku o wysokim potencjale. Przy spodziewanym dwucyfrowym rocznym tempie wzrostu, indyjski rynek ubezpieczeniowy oferuje znaczne możliwości, a my z niecierpliwością oczekujemy na zwiększenie naszej obecności w tym regionie, stając się partnerami na całe życie dla coraz większej liczby indyjskich klientów."

Rob Leonardi, Dyrektor Regionalny, Generali Asia, powiedział: "Jesteśmy podekscytowani, że możemy teraz skonsolidować naszą pozycję w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, ponieważ zawsze naszym zamiarem było zwiększenie obecności w Indiach. Po sfinalizowaniu transakcji planujemy zrobić to w sposób, który stworzy większą wartość dla naszych ponad 4 milionów klientów, agentów, partnerów i dystrybutorów."

Indie to jeden z najszybciej rozwijających się rynków ubezpieczeniowych na świecie, z nominalnym wzrostem GWP na poziomie 10%+ CAGR w latach 2022-2030. Jest on wyjątkowo atrakcyjny, dzięki wysokiemu realnemu wzrostowi PKB (8% wzrost rok do roku oczekiwany w latach 2021-2022, jeden z najwyższych spośród krajów Azji Południowo-Wschodniej), niskiemu poziomowi penetracji rynku ubezpieczeń (z GWP stanowiącym zaledwie 4,2% PKB na rok 2020) oraz konsumpcji prywatnej i dochodom do dyspozycji (oczekuje się, że w ciągu najbliższych 5 lat wzrosną o około 7%).

Citigroup oraz Alvarez & Marsal pełniły rolę doradców finansowych Generali przy tych transakcjach.

Komunikat prasowy Grupy Generali poniżej.


ZAŁĄCZNIKI

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

01 27 Pr Generali majority shareholder in India JV
188.2 kB

KONTAKT DLA MEDIÓW

Justyna Szafraniec

Justyna Szafraniec

Rzecznik prasowy

Grupa Generali

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.