19 maja 2021

Grupa Generali - Informacje finansowe na 31 marca 2021 roku

Doskonała rentowność biznesu, z silnym wzrostem wyniku operacyjnego i wyniku netto. Bardzo stabilna pozycja kapitałowa.

  • Wynik operacyjny wyniósł 1,6 mld euro (+11%), dzięki pozytywnemu rozwojowi segmentów majątkowych, zarządzania aktywami oraz pozostałej działalności. Wkład ubezpieczeń na życie był znaczny.
  • Składka przypisana brutto wyniosła 19,7 mld euro (+ 4,2%), przy wzroście zarówno w segmencie ubezpieczeń na życie (+ 5,5%), jak i  w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych (+ 1,9%). Wpływy netto z ubezpieczeń na życie wzrosły do 3 mld EUR (+ 1%), w pełni koncentrując się na ubezpieczeniach unit-link i ubezpieczeniach ochronnych. Współczynnik wypłacalności wyniósł 88,0% (-1,4 p.p.), a marża z nowego biznesu była doskonała i wyniosła 4,44% (+0,4 p.p.), z grona najlepszych w branży.
  • Wynik netto wzrósł do 802 mln EUR (113 mln EUR w 1 kw. 2020 r.), odzwierciedlając również wynik operacyjny. Na wynik pierwszego kwartału 2020 r. wpływ miały znaczące odpisy aktualizujące wartość inwestycji oraz wydatki związane z Nadzwyczajnym Międzynarodowym Funduszem na rzecz Covid-19.
  • Pozycja kapitałowa była wyjątkowo solidna, a współczynnik wypłacalności Grupy wyniósł 234%, dzięki doskonałemu generowaniu kapitału i pozytywnym wynikom rynkowym.

 

CFO Grupy Generali, Cristiano Borean, stwierdził: "Grupa zamknęła pierwszy kwartał 2021 r. z doskonałym wynikiem zgodnym z założeniami, potwierdzając skuteczność strategii 'Generali 2021'. Grupa pozostaje jedną z najsolidniejszych w sektorze ubezpieczeniowym, z doskonałą pozycją kapitałową. Proces ponownego równoważenia struktury działalności w segmencie ubezpieczeń na życie jest w toku i umożliwił nam utrzymanie doskonałej rentowności w warunkach obecnych niskich stóp procentowych. Generali nadal odnotowuje najlepszy i najbardziej stabilny wśród konkurentów wskaźnik mieszany i osiąga imponujące wyniki w segmencie zarządzania aktywami i innych segmentach. Znaczący wzrost wyniku operacyjnego i zysku netto świadczą o tym, że Grupa kontynuuje efektywną działalność w sytuacji makroekonomicznej, w której nadal panuje niepewność związana z pandemią."


ZAŁĄCZNIKI

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

05 18 PR Generali Financial Information at 31 March 2021
305.9 kB

KONTAKT DLA MEDIÓW

Justyna Szafraniec

Justyna Szafraniec

Rzecznik prasowy

Grupa Generali

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.