18 września 2020 - 14:36

Generali kieruje do rządów UE wniosek o zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku

  • Philippe Donnet, CEO Grupy, jest jednym z sygnatariuszy listu wzywającego przywódców Unii Europejskiej do podniesienia celu redukcji poziomu emisji gazów cieplarnianych z 40% do 55%
  • Zobowiązanie Generali jest zgodne z działaniami już podjętymi, takimi jak udział w Net-Zero Asset Owner Alliance i EU Green Recovery Alliance

Generali podpisało wniosek europejskich liderów z obszaru biznesu oraz inwestorów wzywający głowy państw i rządów UE do redukcji krajowych emisji gazów cieplarnianych do 2030, o co najmniej 55% - w porównaniu z poziomami z 1990 r., zwiększając wcześniej planowany cel wynoszący 40%.

CEO Grupy, Philippe Donnet, jest jednym z sygnatariuszy listu przygotowanego przez Corporate Leaders Group, w którym zwraca się do przywódców UE o określenie ram dla działań na rzecz zapobieganiu zmianom klimatu i umożliwieniu zielonych inwestycji niezbędnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Udział Generali w inicjatywie jest zgodny z jej zobowiązaniem do uwzględniania zrównoważonego rozwoju we wszystkich segmentach biznesowych. Zgodnie z podejściem unijnym Grupa zawsze była jednym z inicjatorów dążeń do realizacji celów na 2030 rok poprzez przyjęcie strategii opartej na zestawie priorytetów:

  • finansowanie przejścia w kierunku zrównoważonego i niskoemisyjnego społeczeństwa, z nowymi zielonymi i zrównoważonymi inwestycjami o łącznej wartości 2,7 miliarda euro w 2019;
  • zmniejszenie poziomu emisji substancji węglopochodnych w portfelu inwestycyjnym Grupy oraz wspieranie klientów w zielonej transformacji, wraz z ponad 1,3 mld euro składek zebranych z produktów środowiskowych. Ponadto, w 2019 roku Generali jako pierwsza firma ubezpieczeniowa w Europie wydała podporządkowane obligacje na inwestycje w zakresie ochrony środowiska (750 milionów euro);
  • dialog i zaangażowanie zainteresowanych stron, takich jak decydenci, firmy i organizacje pozarządowe we „Właściwą przemianę”, która łączy strategie dekarbonizacji ze środkami ochrony społecznej.

Generali aktywnie uczestniczy również w różnych grupach roboczych promujących ekologiczne finansowanie, takich jak Net-Zero Asset Owner Alliance. Jest to grupa 29 funduszy emerytalnych i firm ubezpieczeniowych, których portfel inwestycyjny wynosi około 5 bilionów dolarów. Powołana przez ONZ grupa, ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto w swoich portfelach do zera, aby uniknąć wzrostu globalnych temperatur o więcej niż 1,5 ° C, zgodnie z porozumieniem paryskim.

Zobowiązanie Generali dotyczy również dostosowania procesu odbudowy gospodarczej do przejścia na zrównoważony rozwój: dlatego Grupa dołączyła do European Green Recovery Alliance i zdecydowała się przeznaczyć niemal 1 miliard euro na rzecz zrównoważonej gospodarki.

Podpisując, wraz z innymi firmami i inwestorami, list Corporate Leaders Group, Generali potwierdza swoje zobowiązanie do przyspieszenia i skoncentrowania wysiłków na rzecz transformacji od teraz do 2050 r., wspierając niezbędne zmiany prawne i kontynuując inwestowanie w zieloną gospodarkę, zdając sobie sprawę, że wzrost globalnej „ambicji klimatycznej” jest kluczowym czynnikiem napędzającym konkurencyjność Europy na świecie.


KONTAKT DLA MEDIÓW

Justyna Szafraniec

Justyna Szafraniec

Rzecznik prasowy

Grupa Generali

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.