NNW dla dzieci w Generali zadziała także podczas nauki z domu
31 sierpnia 2020 - 12:23

NNW dla dzieci w Generali zadziała także podczas nauki z domu

Ubezpieczenie Generali, z myślą o następstwach nieszczęśliwych wypadków – pakiet dla dziecka zadziała niezależnie czy w tym roku szkolnym uczniowie wrócą do zajęć stacjonarnych czy będą odbywać lekcje online. Ochrona obejmie również urazy doznane w czasie uprawiania sportu wyczynowego, a także zadziała w przypadku zachorowania na COVID-19.

Pandemia nie powoduje ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu dla dzieci w Generali oraz Proama. Zależnie od wybranego wariantu, zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt dziecka w szpitalu wskutek choroby, w tym także w przypadku zachorowania na COVID-19. Rodzic otrzyma dodatkowe świadczenie za pobyt dziecka na OIOM oraz zwrot kosztów wycieczki szkolnej, w której dziecko nie mogło uczestniczyć z powodu choroby.

– Obserwujemy wzrost zainteresowania ubezpieczeniami w formie indywidualnej. Coraz więcej osób decyduje się również na wyższe sumy ubezpieczenia, 30 tysięcy a nawet 50 tysięcy złotych. Wynika to w dużym stopniu ze wzrostu świadomości ubezpieczeniowej rodziców. Niewątpliwym atutem samodzielnego ubezpieczenia jest elastyczność zakresu polisy, który można dostosować do indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych. Warto pamiętać, że ubezpieczenie NNW Pakiet dla dziecka działa przez 24 godziny na dobę, nie tylko w godzinach zajęć lekcyjnych – zauważa Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Generali. 

W Generali rodzic ma do wyboru cztery warianty ubezpieczenia NNW o różnych zakresach i sumach ubezpieczenia. Składka przy najszerszym pakiecie i sumie ubezpieczenia 55 tys. zł na śmierć wskutek NW wynosi mniej niż 16 zł w przeliczeniu na jeden miesiąc ochrony.

Ochroną mogą być objęte wszystkie dzieci: od dnia narodzin do 18. roku życia, a także osoby do 26. roku życia, które w tym, czasie uczą się w trybie dziennym lub zaocznym.

Dzieci w wieku do 18 roku życia, są również objęte ochroną w przypadku zdarzeń, powstałych w wyniku wyczynowego uprawiania sportu, a wypłata odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu uwzględnia progresję, to znaczy, że podwyższana jest o określony współczynnik progresji w zależności od wysokości orzeczonego uszczerbku. W przypadku tego ubezpieczenia oznacza to, że dla sumy ubezpieczenia na trwały uszczerbek wynoszącej 50 000 zł wypłata za 100% uszczerbku wyniesie trzykrotność sumy ubezpieczenia tj. 150 000 zł.

Z ubezpieczeniem Generali dziecko objęte jest ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu – w szkole, w domu, w górach i nad morzem, w Polsce a także zagranicą. W ramach tego ubezpieczenia, rodzic otrzyma świadczenie nie tylko za pobyt dziecka w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, zatrucia pokarmowego, choroby, w tym wspomniany COVID-19, ale także będzie miał pokryte koszty jego rehabilitacji lub leczenia. Dziecko otrzyma świadczenie za śmierć rodziców, a także pomoc psychologiczną.

Umowę ubezpieczenia dla dzieci można zawrzeć z za pośrednictwem agenta, infolinii Generali oraz bezpośrednio na stronie generali.pl. lub proama.pl. Dodatkowo umowę ubezpieczenia NNW dla dzieci w Generali można także zawrzeć za pośrednictwem strony Bezpieczny.pl, na której oferowane są różnorodne warianty ubezpieczenia.


ZAŁĄCZNIKI

KONTAKT DLA MEDIÓW

Justyna Szafraniec

Justyna Szafraniec

Rzecznik prasowy

Grupa Generali

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.