31 lipca 2020

Skonsolidowane wyniki Grupy Generali na 30 czerwca 2020 r.

WYSOKA RENTOWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI W WYMAGAJĄCYM OTOCZENIU PRZY STABILNYM WYNIKU OPERACYJNYM W PIERWSZEJ POŁOWIE ROKU NA POZIOMIE 2,7 MLD EURO. NA WYNIK NETTO MIAŁY WPŁYW: ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI, ROZLICZENIE SPRZEDAŻY BSI ORAZ WPŁYW NADZWYCZAJNEGO FUNDUSZU  COVID-19. STABILNA POZYCJA KAPITAŁOWA POTWIERDZONA.

  • Wynik operacyjny w wysokości 2,7 miliarda euro, przy wzroście w segmencie ubezpieczeń majątkowych i zarządzania aktywami, wspartej również przez niedawne przejęcia, zarówno w Holdingu, jak i  w innych działalnościach, co zrównoważyło spadek w segmencie ubezpieczeń na życie
  • Potwierdzono doskonałość techniczną, poprzez wskaźnik mieszany na poziomie 89,5% (91,8% w pierwszej połowie 2019) i solidny zysk z nowego biznesu na poziomie 3,94% (4,40% w pierwszej połowie 2019)
  • Całkowity przypis składki brutto osiągnął 36,5 miliarda euro (+ 1,2%) dzięki pozytywnym wynikom z ubezpieczeń na życie (+ 1,3%) i majątkowych (+ 0,9%). Wpływy netto z ubezpieczeń na życie, skoncentrowane na unit-linkach i ubezpieczeniach ochronnych, wyniosły 7 mld euro (- 4,9%), a rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na życie wzrosły do 372 mld euro (+ 0,7%)
  • Zysk z segmentu zarządzania aktywami wyniósł 164 mln euro (+ 23%)
  • Współczynnik wypłacalności utrzymywał się na stałym poziomie 194% (- 2 pp w porównaniu do pierwszego kwartału 2020)
  • Zysk netto Grupy wyniósł 774 mln euro (- 56,7%), co odzwierciedla 226 mln euro utraty wartości netto inwestycji w związku ze spadkami na rynkach finansowych, 183 mln euro z tytułu ugody arbitrażowej dotyczącej sprzedaży BSI oraz przeznaczenie 100 mln euro na rzecz Nadzwyczajnego Międzynarodowego Funduszu na pomoc w pandemii
  • Skorygowany zysk netto, wyłączając jednorazowy koszt Nadzwyczajnego Międzynarodowego Funduszu Covid-19, wyniósł 1032 mln EUR
    (- 21,2%)

ZAŁĄCZNIKI

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

07.30 Pr Generali Group 1H2020 results_(E).pdf
914.3 kB

KONTAKT DLA MEDIÓW

Justyna Szafraniec

Justyna Szafraniec

Rzecznik prasowy

Grupa Generali

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.