06 kwietnia 2020 - 16:24

Spółki Generali Polska silne kapitałowo

Zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład Grupy Generali w Polsce opublikowały roczne sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej. Każda ze spółek potwierdziła silną pozycję kapitałową. Współczynnik wypłacalności Generali Życie T.U. S.A. wyniósł 407%, Generali T.U. S.A. 212%, a Concordia Polska T.U. S.A. 260%.

- Jedną z podstaw działalności naszej Grupy jest stabilność finansowa stanowiąca punkt wyjścia do niesienia pomocy poszkodowanym. Tak wysokie wyniki wypłacalności to znakomita wiadomość dla naszych klientów. Szczególnie obecnie, kiedy sytuacja gospodarcza na całym świecie jest niepewna. Trudno jest dzisiaj precyzyjnie określić jakie będą skutki ekonomiczne epidemii wywołanej przez koronawirusa, wiemy natomiast, że Generali Polska jest mocne kapitałowo dzięki sile ekonomicznej akcjonariuszy i międzynarodowej skali działania Grupy. Możemy wspierać Klientów i Partnerów wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebują i być dla nich partnerem niezależnie od trudnych okoliczności zewnętrznych – podkreśla Andrea Simoncelli, prezes Zarządu Generali Polska.

407% wyniósł współczynnik wypłacalności Generali Życie T.U. S.A. w 2019 roku, 212% - Generali T.U. S.A. i 260% - Concordia Polska T.U. S.A.

- Wysokie wskaźniki wypłacalności wszystkich spółek Grupy Generali potwierdzają naszą stabilność i wiarygodność w biznesie w relacji do naszych klientów, partnerów i pracowników. Wskaźniki te oznaczają, że spółki ubezpieczeniowe Grupy Generali zabezpieczyły środki finansowe, które o ponad 1 miliard złotych przekraczają wartość wymogów kapitałowych. To mocny fundament na niepewne czasy – wyjaśnia Maciej Fedyna, członek Zarządu Generali TU SA.

W I kwartale 2020 roku Generali wprowadziło wiele zmian produktowych rozszerzających zakres ochrony, a także procedury i udogodnienia, pozwalające na pełną obsługę klientów i wsparcie partnerów, mimo ograniczeń związanych z epidemią. Obecnie możliwe jest zawieranie umów przez agentów i partnerów na odległość. Proces likwidacji szkód również jest realizowany zdalnie i  w sposób maksymalnie uproszczony, by skrócić czas obsługi Klientów.

Wszystkie spółki Grupy Generali wprowadziły udogodnienia dotyczące opłacania składek. W ubezpieczeniach mieszkań i domów czasowo zrezygnowano z wymogu dostarczania zaświadczeń o przeglądach budowlanych. Firmom z sektora MSP rozszerzona została sprzętu elektronicznego, by był ubezpieczony nawet, jeżeli jest wykorzystywany do pracy zdalnej w domach pracowników. Ubezpieczenie turystyczne pokryje koszty leczenia w przypadku zachorowania na koronawirusa.

W trosce o zdrowie klientów i partnerów udostępniona została infolinia dedykowana epidemii Covid-19 oraz możliwość zdalnych konsultacji lekarskich w formie telemedycyny, które stopniowo oferowane będą kolejnym grupom odbiorców.

Jak jest liczony współczynnik wypłacalności?

Współczynnik wypłacalności jest wyliczany jako wynik podzielenia środków własnych przez kapitałowy wymóg wypłacalności. Środki własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności to wartość nadwyżki rynkowo wycenionych aktywów nad zobowiązaniami zakładu ubezpieczeń.  Kapitałowy wymóg wypłacalności to wartość potencjalnej wyjątkowo dotkliwej straty w działalności danego zakładu, która może wystąpić z prawdopodobieństwem 0,5% czyli raz na 200 lat. Zatem współczynnik wypłacalności pozwala na ocenę wiarygodności finansowej zakładu ubezpieczeń - im jego wartość jest wyższa tym ta wiarygodność jest większa.


KONTAKT DLA MEDIÓW

Justyna Szafraniec

Justyna Szafraniec

Rzecznik prasowy

Grupa Generali

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.